Oceľové silá

Oceľové silá

Typ AST

Aagaard A/S dodáva kompletné systémy modulových síl pre uskladnenie drevených štiepok, pilín, prachu, granulí apod. Silo môže mať kónickú alebo plochú strechu pre umiestnenie systému odlučovania. Silo môže byť vybavené vyprázdňovacím zariadením s alebo bez skrutkovnicového dopravníka napr. do kotla, do briketovacieho lisu, do kontajnera a pod. Naše silá vyhovujú rôznym predpisom a nariadeniam. Silá sa dodávajú v rozobratom stave a sa montujú pomocou špeciálnych

PDF Brochure