Vyprázdňovač

Vyprázdňovač

Typ ACU

 

Aagaard vyprázdňovač sila je určený na vyprázdňovanie dreveného prachu, pilín a štiepok zo sila. Vyprázdňovač je buď priamo namontovaný do sila alebo tzvorí súčasť podpornej konštrukcie. Pomocou tohto zariadenia môže byť materiál dopravovaný do kotla, do kontajnera, do vlečky a pod.

Vyprázdňovacie zariadenie môže byť namontované do sila tiež spolu so skrytým dnom alebo na betónový základ, napr. na strop nad kotolňou.

Každé vyprázdňovacie zariadenie je prispôsobené ku každému silu, typu materiálu a zvolenej kapacite.

 


PDF Brochure